Pomoč za urejanje nalog/diplom na VPŠ

 


  PISANJE NALOG IN DIPLOMSKIH DEL V OSNUTEK

Na Višji prometni šoli imate možnost uporabe predloge za pisanje seminarskih/projektnih nalog oz. diplomskega dela. To pomeni, da imate v dokumentu definirane vse tehnične lastnosti, ki jih morate upoštevati pri pisanju seminarskih nalog oz. diplomskih del (slogi, številčenje, besedilo, poravnave, razmiki,...).

A) Preden začnete pisati seminarsko/projektno nalogo, si preberite
"Navodila za pisanje seminarskih/projektnih nalog"

B) Preden začnete pisati diplosmko delo, si preberite
"Navodila za pisanje diplomskih del na VPŠ"

Gumb za animirano pomoč!
  POSTOPEK ZA OBLIKOVANJE SEMINARSKE NALOGE (PODOBNO JE ZA DIPLOMO)

1) odprite "Osnutek za pisanje seminarske naloge.docx"  

//za diplomo odprite "Osnutek za pisanje diplomskega dela.docx".

2) dopišite naslov naloge

3) pazite, da ima naslov pisavo Times New Roman, 20 pt, krepko, velike tiskane črke.

3) dopišite podatke o študentu

vrh ^

 

 

 

  KOPIRANJE BESEDILA V PREDLOGO

Besedilo lahko kopirate iz elektronskih virov (MS Word, svetovni splet, pdf dokument, itd.)

Z vzorec besedila animirane pomoči je uporabljeno besedilo "Primer_besedila.doc".

Kot primer tega navodila napišite naslov seminarske naloge:
"POENOSTAVLJENI CARINSKI POSTOPKI"

Iz dokumenta ("Primer_besedila.doc") kopirajte besedilo:
1) označite celotno besedilo (z miško ali pa uporabi tipke CTRL+A)
2) kopirajte besedilo (z miško ali pa CTRL + C)
3) postavite se za točko 2 v predlogi, prilepite besedilo z desnim gumbom na miški ter izberite možnost prilepi le besedilo – A)Opombe: če boste kopirali s CTRL+V boste spremenili sloge!!! Kopirajte raje z desnim gumbom na miški ter izberite možnost prilepi le besedilo – A

POZOR: Office 2007 ne pozna črke A, zato boste morali uporabiti beležnico.


vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  NASLOVI POGLAVIJ IN SLOGI

K posameznim naslovom priredite sloge poglavij (Naslov 1, Naslov 2, Naslov 3, itd.). Naslovi so že definirani (glej "Slogi")!

Strukturo naloge določite sami.
POZOR!
Preden določite slog poglavja (npr. Naslov 1), morate izbrisati številko pred besedilom, če obstaja.

Primer:
3.1 Zgodovina (izbrišite številčenje pred naslovom, nato...)
Zgodovina (sedaj priredite slog - Naslov 2)


vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  KAZALO VSEBINE

Kako posobiti kazalo vsebine? Pokažite na kazalo, kliknite desni gumb na miški ter izberite "Posodobi polje".vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  RAZMIKI MED BESEDILOM

Razmik med vrsticami naj bo 1,5 vrstice, med odstavki pa 6 pt (slika spodaj). Pisava naj bo Times New Roman, 12 pt, obojestranska poravnava.

vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  SLIKE

Navodila:
- slike morajo biti poravnane na sredino dokumenta
- napis npr. "Slika 1: " ter vir slike napišite pod sliko
- pisava naj boTimes New Roman, velikost 10 pt, poravnava na sredino

Kako vstaviti napis pod sliko? Pokažite na sliko, kliknite desni gumb na miški ter izberite "Vstavi napis". Onaka: Slika.

vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  TABELE

Navodila:
- tabele morajo biti poravnane na sredino dokumenta
- pisava v tabeli je praviloma Times New Roman, velikost 10 pt
- napis npr. "Tabela 1: " naj bo nad tabelo
- vir tabele (npr. Lasten) napišite pod tabelo
- napis Tabela 1 in vir naj bo pisava Times New Roman, velikost 10 pt, poravnava na sredino

Kako vstaviti napis nad tabelo? Pokažite na tabelo (levi zgornji rob), kliknite desni gumb na miški ter izberite "Vstavi napis". Oznaka: Tabela.


vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  GRAFIKON

Navodila:
- grafikoni morajo biti poravnani na sredino dokumenta
- napis npr. "Grafikon 1: " ter vir grafikona napišite pod grafikon
- pisava naj bo Times New Roman, velikost 10 pt, poravnava na sredino

Kako vstaviti napis pod grafikon? Pokažite na grafikon, kliknite desni gumb na miški ter izberite "Vstavi napis". Oznaka: Grafikon.

Pozor! V primeru da prvič vstavljate napis grafikon, morate dodati novo oznako v Wordu.


vrh ^

Gumb za animirano pomoč!
  VIRI, LITERATURA

Navodila:
- vire, literaturo navajajte po navodilih
- razvrstite vire po abecedi
- oštevilčite vire - glejte primer v navodilih

vrh ^
 

Gumb za animirano pomoč!

  KAZALO SLIK, TABEL IN GRAFIKONOV

Kako posobiti kazalo slik, tabel in grafikonov? Pokažite na kazalo, kliknite desni gumb na miški ter izberite "Posodobi polje".
vrh ^
 

Gumb za animirano pomoč!

  GLAVA DOKUMENTA

Kliknite v glavo dokumenta ter dopišite oz. spremenite naslov ter avtorja.


vrh ^
 

Gumb za animirano pomoč!

© Gregor Rak
 
>> naslovna stran
>> kopiranje besedila v predlogo
>> kazalo vsebine
>> naslovi poglavij (slogi)
>> urejanje slik
>> urejanje tabel
>> urejanje grafikonov
>> urejanje razmikov med besedilom
>> kazalo slik/tabel/grafikonov
>> urejanje virov in literature
>> glava dokumenta


NAVODILA:

Navodila za pisanje projektne naloge

Navodila za pisnje diplomskih del

Navodila za pisanje dispozicij

Prijava diplomskega dela (DIP1)